Sunday, November 30, 2008

Kedushas Azkaros

אֲבָל מִין יִשְׂרָאֵל שֶׁכָּתַב סֵפֶר תּוֹרָה, שׂוֹרְפִין אוֹתוֹ עִם הָאַזְכָּרוֹת שֶׁבּוֹ, מִפְּנֵי שְׁאֵינוּ מַאֲמִין בִּקְדֻשַּׁת הַשֵּׁם, וְלֹא כְתָבוֹ אֵלָא וְהוּא מַעֲלֶה בְּדַעְתּוֹ שֶׁזֶּה כִּשְׁאָר הַדְּבָרִים; וְהוֹאִיל וְדַעְתּוֹ כֵּן, לֹא נִתְקַדַּשׁ הַשֵּׁם, וּמִצְוָה לְשָׂרְפוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא לְהַנִּיחַ שֵׁם לַמִּינִים וְלֹא לְמַעֲשֵׂיהֶם אֲבָל גּוֹי שֶׁכָּתַב אֶת הַשֵּׁם, גּוֹנְזִין אוֹתוֹ; וְכֵן כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ שֶׁבָּלוּ אוֹ שֶׁכְּתָבָן גּוֹי, יִגָּנְזוּ

Here the Rambam seems to state that theoretically if a non-Jew writes the name of Hashem with the intention that it is, in fact, Hashem's name - there is kedusha to that shem. It's only when the writing is done without the proper intention that there is no kedusha and that it must be burnt.


In his chiddushim on the Rambam in Hilchos Tefillin, Rav Chaim Soloveitchik points out that in this respect the lishma needed by ST"aM (Sefer Torah, Tefillin, and Mezuzos) is different than the lishma needed to give a shem Hashem kedusha (rendering it assur to erase that shem).


By ST"aM there is an additional din of lishma that is needed to make the Sefer Torah etc. kosher. A non-Jew is incapable halachically of creating this lishma, and is therefore unable to create a kosher sefer torah etc. However, there is no din of "lishma" per se that is needed by creating a Shem Hashem. Rather, the name just needs to be written "b'toras shem". It needs to be written with the intention that it is the name of Hashem, as opposed to some other word.

Rav Chaim also makes an additional interesting distinction. He explains that the standards for being a Shem Hashem as far as the issur mechica may be different than the standards needed for a Shem Hashem in a Sefer Torah. As far as issur mechika it could be that all you need is "b'toras shem". However, for a sefer torah the azkaros may need additional kavanah lishma as well.

Sunday, November 23, 2008

Shem HaMeforash

ב וְשִׁבְעָה שֵׁמוֹת הֶן--הַשֵּׁם הַנִּכְתָּב יוֹד הֵא וָאו הֵא וְהוּא הַשֵּׁם הַמְּפֹרָשׁ, אוֹ הַנִּכְתָּב אֶלֶף דַּאל נוּן יוֹד, וְאֵל, וֶאֱלוֹהַּ, וֵאלֹהִים, וְאֶהְיֶה, וְשַׁדַּי, וּצְבָאוֹת. כָּל הַמּוֹחֵק אַפִלּוּ אוֹת אַחַת מִשִּׁבְעָה שֵׁמוֹת אֵלּוּ, לוֹקֶה

Here the Rambam states pretty clearly his opinion that the shem hameforash is the tetragrammaton - the shem yud key vav key. He reiterates this in Moreh Nevuchim 1:61,62,63. There he also cites the gemara in Kiddushin 71a that states that there also exists a twelve letter name of Hashem as well as a 42 letter name. The Rambam there says that these longer names were probably more like phrases that described certain attributes of Hashem. Only the shem hameforash - the four letter yud key vuv key - is a name that can be said to denote more than mere attributes of Hashem. In some way that name even describes Hashem's essence. The Rambam says that we don't know one hundred percent what that name means, but it probably means something along the lines of "absolute existence".

There is a gemara in Sanhedrin 60a that discusses the laws of Megadef. In that gemara there is one part where the gemara says that even when one uses the four letter name of Hashem it is megadef. To which the gemara asks, what is the chiddush? The gemara answers that you may have thought you need the "shem rabba" the great name. So, the chiddush is even the four letter name suffices.

Rashi there says that the shem rabba refers to the 42 letter name of Hashem which he calls the shem hameforash. Rashi seems to learn the gemara in Kiddushin 71a that the 42 letter name mentioned there was the shem hameforash - against the shittas HaRambam. So the question is how does the Rambam learn the gemara in Sanhedrin? What is the Shem Rabba according to the Rambam.

The Rambam in Hilchos Avodah Zarah 2:7 provides an answer:

יב אֵין הַמְּגַדֵּף חַיָּב סְקֵלָה, עַד שֶׁיְּפָרַשׁ אֶת הַשֵּׁם הַמְּיֻחָד שֶׁלְּאַרְבַּע אוֹתִיּוֹת שְׁהוּא אֶלֶף דֶּלֶת נוּן יוֹד, וִיבָרַךְ אוֹתוֹ בְּשֵׁם מִן הַשֵּׁמוֹת שְׁאֵינָן נִמְחָקִין--שֶׁנֶּאֱמָר "וְנֹקֵב שֵׁם-ה' מוֹת יוּמָת" (ויקרא כד,טז), עַל הַשֵּׁם הַמְּיֻחָד חַיָּב סְקֵלָה; וְעַל שְׁאָר הַכִּנּוּיִין, בְּאַזְהָרָה. וְיֵשׁ מִי שֶׁמְּפָרֵשׁ שְׁאֵינוּ חַיָּב אֵלָא עַל שֵׁם יוֹד הֵא וָאו הֵא; וַאֲנִי אוֹמֵר שֶׁעַל שְׁנֵיהֶם, הוּא נִסְקָל

The Rambam here states his opinion that by megadef one is chayav for both four letter names of Hashem, whether it be alef daled or whether it be yud key. Where does he get this halacha?

Apparently, he learns the gemara in Sanhedrin that the four letter name there was the name of Alef Daled. The gemara said that he chiddush is that you don't require the "shem rabba" - the yud key shem hameforash to be chayav - but rather either four letter name of Hashem suffices. Thus, the Rambam's chiddush that even the shem alef daled is chayav by megadef is a direct consequence of his shittah that the shem hameforash is yud key vav key.

[As a final note - in case you are wondering what happened to the well known 72 letter name of Hashem - see Breishis Rabbah that quotes R' Avina that Hashem redeems His children with his 72 letter name.]

*See the Tzafnas Paneach in Hilchos Avodah Zarah that seems to be indicating this pshat in the Rambam.

Saturday, November 8, 2008

The Middah of Avraham Avinu

If you ask most people what is the middah of Avraham Avinu without a doubt the majority would answer the middah of chesed. This is derived primarily from the story of hachnasas orchim in the beginning of Parshas VaYera and other midrashic sources that surround this episode. It is also derived from the pasuk in Micah 7:20 Titein emes l'yaakov chesed l'avrohom. The idea is that the midah of Chesed belongs to Avraham, Gevurah to Yitzchak, and Emes to Yaakov. It pays to note, however, that this is not the simple explanation of the passuk. The passuk is actually referring to the fact that Hashem should keep his promise to the Avos and return us to the land of Israel. As the Radak there explains, chesed refers to the fact that Hashem promised us the land as an act of kindness. Emes refers the the fact that he will make good on the promise to the fathers and deliver to the sons. Nevertheless, the Ramban (see Bereishis 17:22 and 31:42) offers the Kabbalistic interperetation that these middos belong to the avos - chesed being Avraham's middah. This is the source of the many Divrei Torah surrounding Avraham Avinu and the middah of Chesed.

However, if one were to ask the Rambam, what would he say is the middah of Avraham? The Rambam spells out the answer directly in two places. In Mitzvas Aseh 3, in the mitzvah of Ahavas Hashem, the Rambam says that Avraham Avinu was the paradigm of Ahavas Hashem. He bases this on two sources. First, the Navi says in Yeshaya (also the Haftorah of Parshas Lech Lecha) Avraham Ohavi. The Rambam takes this as a proof that Avraham Avinu had reached the high level of Ahavas Hashem. The Rambam then goes on to say a mashal. When one person loves another person they will do all in their power to get others to love that person. So too, Avraham Avinu tried to convince all those around him to love Hashem. As the pasuk says V'es hanefesh asher asu b'charan - that Avraham Avinu turned thousands of hearts and mind away from Avodah Zarah and towards the service of the Creator.

The Rambam then repeats this yesod in Hilchos Teshuva at the beginning of Perek 10 where he says that the ideal service of Hashem is Ahavas Hashem - the level of Avraham Avinu.

Thus, it seems clear that if one were to ask the Rambam what is the middah of Avraham Avinu, the Rambam would respond that Avraham Avinu had reached the lofty level of Ahavas Hashem.